COMBO Trà Sữa 2 vị (Lài Hạnh Nhân + Ô Long Sữa)

70.000

COMBO Trà Sữa 2 vị (Lài Hạnh Nhân + Ô Long Sữa)

70.000

-
+
X