HIỆN TẠI VŨ ĐÃ HẾT HÀNG SẼ TẠM NGƯNG. KHI NÀO HOẠT ĐỘNG LẠI VŨ SẼ THÔNG BÁO TRÊN KÊNH CHUYỆN MA. XIN CÁM ƠN